Меню Затваряне

ДИСТРИБУЦИЯ

Основната си дейност TradePro17 извършва на местния пазар.

Развиваме дистрибуторската си мрежа на територията на цялата страна и извън нея, предимно чрез къси и директни канали за дистрибуция. Така гарантираме индивидуално внимание и адекватен отговор на специфичните нужди на всеки клиент.

Логистичните бази, които използваме са подбрани на ключови места с цел улесняване логистиката на предлаганата стока. 

В процеса на дистрибуция основни наши принципи са гъвкавост, качество и изпълнение в срок, благодарение на складови и офис площи в няколко точки на страната.

Покриваме различни търговски канали – на традиционна и модерна търговия, местни вериги и HоRеCа сектора.